Wymień elementy budowy wulkanu

Pobierz

obydwa posiadają też krater.. Co wywołuje trzęsienia ziemi?. Komory magmowe znajdują się na głębokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów pod wulkanem.. Gardziel 11.. Wymień produkty wybuchów wulkanów.. Komin boczny - najczęściej ukośny kanał łączący komin wulkaniczny ze stożkiem pasożytniczym.Do poszczególnych elementów budowy wulkanu należy zapisać następujące numery: Bomby wulkaniczne - 1.. Obszary wzmożonej aktywności wulkanicznej (na świecie).. Question from @Edytastyczyrz27 - Gimnazjum - Geografia .. którymi na ilustracji oznaczono wymienione poniżej elementy budowy wulkanu i produkty eurupcji bomby wulkaniczne Answer.. Wulkany Europy oraz świata.. Zanim stwardnieje, przepływa do 100 kilometrów.. Wymień produkty wybuchów wulkanów.. Lawa kwaśna ma dużą lepkość, jest gęsta.1.. Przerysuj schemat wulkanu do zeszytu i oznacz jego elementy oznaczone na rysunku cyframi od 1 do 4.. Ogniska magmy - znajduje się na głębokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów pod powierzchnią terenu; znajduje się w niej gorący stop krzemionkowy; 2.. Sznurową - powstają w wyniku zakrzepnięcia lawy i tworzą drobne, wydłużone sznury czy też pasy.. (podręcznik str. 208) 6.. Produkty erupcji wulkanicznej.. Przewód boczny 7.. Podczas erupcji wulkanicznej wydobywają się: lawa, gazy i para oraz materiał.. wymień elementy budowy ciała ssaka które utrzymują stałą temperature ciała 2011-03-10 17:39:30; elementy budowy komórki wilka 2009-10-14 21:45:47; wymień te elementy budowy ciała ssaka, które umożliwiają utrzymywanie stałej temperatury ciała..

Budowa wulkanu.

Wybucha mało gwałtownie.. Typy wulkanów Polecenie: Przerysuj do zeszytu trzy główne typy wulkanów, które wyróżniamy ze względu na przebieg erupcji i rodzaj materiału.. Wulkany powstają najczęściej w strefach subdukcji i wówczas magma formuje się ze stopionych skał pogrążających się płyt litosfery.-lawa -magma, która wydostała się na powierzchnię, składa się głównie ze stopionych tlenków krzemu, żelaza, sodu, potasu, wapnia i innych metali, -materiały piroklastyczne- stałe produkty erupcji.Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Wymień kilka produktów erupcji wulkanicznej.. - Kanał wulkaniczny - To przewód łączący komorę magmową z powierzchnią ziemi.Erupcja wulkanu, wybuch wulkanu (drugie określenie, ściślej to: gwałtowna erupcja, w praktyce używane jako synonim erupcji) - zjawisko wydostawania się na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery jakiegokolwiek materiału wulkanicznego ( magmy, materiałów piroklastycznych, substancji lotnych: gazów, par ).. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu .podobieństwa: wulkan tarczowy jak i wulkan stożkowy w swej budowie wyróżnia komin wulkaniczny.. Chmura popiołu Wulkan (z łac.Podział wulkanów ze względu na budowę: Wulkan tarczowy - jest niski szeroki..

Budowa wewnętrzna wulkanu.

Podnóże 5.. Przerysuj schemat wulkanu do zeszytu i oznacz jego elementy oznaczone na rysunku cyframi od 1 do 4.. Jeśli nie pamiętasz jakiegoś pojęcia wróć.Przewód boczny - boczny przewód komina wulkanu Gardziel - otwór blisko krateru Stożek pasożytniczy - boczny krater w obrębie większego stożka wulkanicznego, znajdujący się na wylocie szczeliny odgałęziającej się od głównego komina wulkanicznego Potok lawowy - powierzchniowe wystąpienie lawy w postaci zwartego, wydłużonego ciała, będącego wynikiem pojedynczego wylewu, poruszającego się ( płynącego) w określonym kierunku lub już zakrzepłego Komin - kanał, z .Budowa wulkanu - podstawowe elementy Komin - to droga, jaką w górę, pod dużym ciśnieniem kieruje się magma, komin łączy lawę znajdującą się pod skorupą Krater - miejsce, gdzie kanał rozszerza się lejkowato, tuż przy samej powierzchni, czyli, inaczej mówiąc, "dziura",.. Stożek wulkaniczny - .1.. Zawiera stopione tlenki krzemu, metali, krzemiany i gazy.. Warstwy popiołu emitowanego przez wulkan 8.. Przykładami tego typu wulkanów są Kilauea, Mauna Loa i jeszcze trzy inne formujące idylliczne Wyspy Hawajskie, wzniesienia.Budowa wulkanu Każdy wulkan składa się z kilku podstawowych "części", które można nazwać i opisać: - Komora magmowa - Jest to zbiornik magmy zasilającej wulkan..

... Opisz budowę wulkanu stożkowego.

Z góry dziękuję ;) ;*Wulkan 1.. Kanał lawowy 4.. Chmura gazów i popiołów - 5Wulkany, z których wydostaje się gęsta lawa, dużo gazów oraz popiołów, przybierają zwykle kształt wysokich stożków, dlatego nazywamy je wulkanami stożkowymi.. Praca domowa.. Wymień nazwy elementów budowy wybrzeża wysokiego oznaczonych na fotografii literami A i B. b) Podaj nazwę procesu, który doprowadził do utworzenia .Wymień trzy powody ,dla których w Japonii pozyskuje się tereny z obszarów morskich.. Skała macierzysta 3. z ich wnętrza wydostaje się również lawa.. Zadanie 83.. Warstwy lawy emitowanej przez wulkan 10.. Krater wulkanuPodstawowymi elementami budowy wulkanu są: Ognisko magmowe ( komora wulkaniczna) - podziemny zbiornik magmy zasilający wulkan.. Zbocze 9.. Ciekawostka 27 sierpnia 1883 roku miała miejsce jedna z największych erupcji w dziejach ludzkości.. Ich erupcje są gwałtowne i niebezpieczne dla ludzi.. (proszę wykonać do 2 kwietnia) Polecenie 1.. Wszystko zostało przedstawione na rysunku poniżej.. Jego budowa przypomina kopułę.. Powierzchnia ta jest gładka.. 2010-01-25 18:50:23; Elementy budowy układu oddechowego.. 2011-01-12 17:17:41znając podstawowe pojęcia można zobaczyć jak wygląda wulkan oraz jak nazywają się jego główne elementy..

Edytastyczyrz27 April 2019 | 0 Replies .Charakterystyczne elementy budowy wulkanu .

Czym epicentrum różni się od hipocentrum?. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 - 30) oraz barwną mapę.. Stożek pasożytniczy 12.. Ognisko wulkaniczne 2.. Może tworzyć dwa rodzaje form: kopuły oraz potoki.. Komin wulkaniczny - najczęściej pionowy kanał łączący ognisko magmowe z kraterem.. wulkan eksplozywny - wyrzuca z gazy i sypkie materiały w sposób bardzo energiczny i gwałtowny 2. wulkan wylewny - z niego wydostaje się na powierzchnie jedynie lawa bez wyraźnej eksplozji 3. wulkan tarczowy - posiada kształt łagodnego wzniesienia o słabo nachylonych stokach REKLAMA 4. wulkan mieszany - przykładem tego typu wulkanu jest WezuwiuszStratowulkan składa się z następujących elementów: 1.. Łagodne, powolne erupcje rzadkiej lawy z małą ilością gazów wulkanicznych tworzą płaskie wulkany tarczowe.. piroklastyczny, przez które to składniki przedziera się magma.. Wulkan Krakatau na małej wyspie w Indonezji (pomiędzy Jawą a Sumatrą) wyrzucił 20- .Budowa wewnętrzna wulkanu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt