Przeczytaj tekst ponownie zakreśl właściwe wyrazy

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1- 3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. NAUCZ SIĘ NOWYCH SŁÓW NA PAMIĘĆ Grammar Present continuous (questions) Przepisz tabelkę do zeszytu4 Przeczytaj tekst o rodzinie.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Proszę o szybką odpowiedź!. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ przeczytaj tekst ponownie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. (3 pkt) 1 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie; Jakie miasto jest na zdjęciu?. 4 Posłuchaj nagrania i powtórz słowa.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (0-3) Przeczytaj tekst.Przeczytaj tekst i przestaw wyróżnione wyrazy we właściwe miejsce.. Z góry dziękuje 2021-01-18 10:04:44; Sprawdzi mi ktoś zadanie z niemieckiego?. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki..

Pomożecie pliska zakreśl właściwe wyrazy.

Uwaga!. Uwaga!. Następnie odpowiedz na pytania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki (1-4) litery .6.. 2010-10-18 20:24:45 Zakreśl właściwe odpowiedzi (Daje NAJLEpSZE) 2011-12-19 21:30:361 to be 1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wyrazy te występują zawsze przed rzeczownikiem: It's my .Zad.. Posłuchaj i przeczytaj tekst.. Zakreśl właściwe słowa w tekście.. IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEPopatrz ponownie na ilustrację z ćwiczenia 1.. 3 Popatrz na rysunki i przeczytaj zdania.. He She We It TheyI 2 Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki.. _____ thing when you need to find something.Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 1 a has to b have to c like 2 a make b .Ex 14 - dla chętnych - przeczytaj tekst z pocztówki, zakreśl wybrane przez siebie wyrazy, a następnie narysuj to o czym mowa w pocztówce.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. (5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.Zakreśl właściwe słowo lub zwrot 2012-03-29 16:41:37 Zakreśl właściwe słowa!. 3 Odszukaj wyrazy i zapisz je w zeszycie..

It It I We He SheI 4 Zakreśl właściwe wyrazy.

It hasPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Dopasuj zdania (1-6) do nazw przedmiotów w prawej kolumnie.. Popatrz na obrazki i napisz brakujące wyrazy.. Przeczytaj tekst i zakreśl właściwe wyrazy w poniższych zdaniach.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. II.Zadanie 12.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. C Zadanie 11.. Zakreśl Yes lub No.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uwaga!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.y!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). 2 Wskaż właściwe wyrazy i zapisz je w zeszycie.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. This is a picture of a woman and a man who are shopping.Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Their auntI Przeczytaj tekst i zakreśl właściwe odpowiedzi.

Zakreśl właściwe wyrazy w opisach akapitówOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Zakreśl właściwe wyrazy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt