Wody powierzchniowe prezentacja

Pobierz

2002 nr 204 poz. 1728) oraz aby zabezpieczyć wydajność ujęcia wody.. Czynniki wplywajace na zanieczyszczenie wod.. Ich dokładniejszym poznaniem zajmuje się: potamologia-nauka o rzekach; limnologia-nauka o jeziorach.. Dzielimy je na: słonawe (brakkiczne) - wody w ujściach rzek, a także wody Bałtyku.. Dzielimy je na: słonawe (brakkiczne) - wody w ujściach rzek, a także wody Bałtyku; słodkie (większość wód śródlądowych) - zajmują pozostałe 3 procent wód:Wody powierzchniowe zajmują niecały 1% powierzchni TPN.. Są tu zarówno jeziora (z ponad 100 różnej wielkości naturalnych zbiorników wodnych 28 jezior ma powierzchnię większą od 1 ha) jak i potoki stałe (łączna suma ich długości wynosi 175 km) oraz potoki okresowe (łączna suma ich długości wynosi 147 km.. Choć sama w sobie nie jest .. Zależnie od rodzajów zanieczyszczeń korzysta się z metod mechanicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych.Wody powierzchniowe - wody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych, wody przejściowe i wody przybrzeżne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy z uwagi na stan chemiczny zaliczyć można do nich również wody terytorialne.. Tak teŜ jest i z wodą.. Wody gruntowe - zasilane są przez wody opadowe, są oddzielone od powierzchni terenu strefą aeracji.. Ocean to rozległy obszar słonej wody.. Umie z nim Ŝyć.. Pełny obieg wody w atmosferze trwa 12 dni"..

Wody powierzchniowe są jednymi z najważniejszych działów hydrografii.

Woda jest niezbędna do życia wszystkim organizmom, zarówno zwierzęcych jak i roślinnych.. ETAP III PODSUMOWANIE I PREZENTACJA PROJEKTU Podsumowaniem zdobytych wiadomości o wodzie była weryfikacja hipotez, podkreślenie słusznych założeń oraz przeprowadzeniejustynasikora95.. opisz sposoby racjonalnego gospodarowania wodą, które stosujesz w zyciu codziennym .. Dzielimy je na: 1.. Rzeki.. Gdy w skladzie wystepujeWoda, która spada na powierzchnię Ziemi w postaci deszczu lub śniegu spływa do najbliższej rzeki (a dalej do morza), a także wsiąka w glebę, zasilając wody podziemne.. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych Sposoby zachowania czystości wód Sa to wody ktore wystepuja na powierzchni ziemi i jest do nich łatwy dostep.. Spod ziemi wypływa na powierzchnię jako źródło dające początek rzece, która wpada do innej, większej lub do jezior i mórz.96,5%-występuje w obrębie mórz i oceanów, 1,8 %-stanowią wody obecne na powierzchni lądów (wody powierzchniowe), 1,7%-tworzą wody podziemne.. Strefę ochronną ujęcia wód powierzchniowych wyznacza się na podstawie ustaleńPREZENTACJA Zanieczyszczenia wody.. Człowiek jednak, chociaŜ w bardzo małym stopniu, potrafi poskromić ten Ŝywioł..

Wody powierzchniowe - wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania).

).Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ZielonkiPrezentacja multimedialna "Wody podziemne, źródła", plik: prezentacja-multimedialna-wody-podziemne-zrodla.pps (application/vnd.ms-powerpoint) Geografia dla .Wody powierzchniowe Analiza pomiarów próbek wód pobranych z głównych rzek(Wisła,Odra) i ich dorzeczy wykazała, że: wyższa radioaktywność wód powierzchniowych obserwowana jest w południowej części kraju Różnice w radioaktywności wód na poszczególnych obszarach wynikają z przestrzennego zróżnicowania poziomów skażeń po .Wody powierzchniowe to wody występujące na powierzchni Ziemi.. słodkie (większość wód śródlądowych) - zajmują pozostałe 3 procent wód.. 3 .W pewnych warunkach wode wrze w temperaturze 95 stopni Celcjusza , a w niektórychw temperaturach 101,5 stopni celcjusz 2011-05-09 17:17:15Wśród wielu skutecznych działań jakie podejmujemy jest retencja.. Tylko racjonalne gospodarowanie wodami, czyli połączenie różnego typu przedsięwzięć z zakresu dużej, małej i bio-retencji, najskuteczniej zapobiega skutkom skrajnych zjawisk hydrologicznych.listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (DZ. U.. ETAP II AKTYWNOŚĆ BADAWCZA .. wody cukier, sól, piasek, mąkę, wlewaliśmy płyn do mycia naczyń i olej, ..

I chociaŜ wie, Ŝe bardzo trudno jest kształtować taką siłę jaką jest woda, on próbuje i ...powierzchniowe?"

Zasolenie mórz jest bardziej zróżnicowane i waha się od 7-8‰ w Morzu Bałtyckim do 46‰ w Morzu Czerwonym.Woda Woda -jeden z Ŝywiołów jeden z Ŝywiołów Nie da się dokładnie poznać, okiełznać Ŝadnego z Ŝywiołów.. Na Ziemi mamy cztery oceany: Spokojny (Pacyfik) - jest największym z oceanów, rozpościera się pomiędzy wschodnimi wybrzeżami Azji i Australii a zachodnimi brzegami Ameryki.Plik Wody powierzchniowe w Polsce.ppt na koncie użytkownika Studia.bio • folder Prezentacje • Data dodania: 8 wrz 2010Woda występuje na naszym globie w trzech stanach skupienia: Rodzaje wody w zależności od czystości i zastosowania WODA SUROWA słona np. morska źródlana głębinowa gruntowa podskórna powierzchniowa np. rzeka opadowa np. deszczówka WODA UŻYTKOWA destylowana przemysłowa pitna wodociągowa Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona.Do ponorów wpływają wody powierzchniowe.. Promujemy zatrzymywanie wody tam, gdzie ona spadła.. Ponory sprawiają że rzeka, która bierze swój początek na obszarach nieprzepuszczalnych, z chwilą, kiedy wpłynie na obszar krasowy część jej wód .Wody podziemne można podzielić na podstawie miejsca, w którym występują w gruncie..

2i H.Wody przypowierzchniowe - zalegają bardzo płytko pod powierzchnią ziemi, w zagłębieniach terenu i dolinach rzecznych, nad brzegami jezior.

Średnie zasolenie oceanów waha się między 30‰ a 38‰ w zależności od szerokości geograficznej i klimatu.. Wody te przesiąkając przez warstwę skał przepuszczalnychAbout Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Prezentacja multimedialna "Powierzchniowe wody płynące", plik: prezentacja-multimedialna-powierzchniowe-wody-plynace.pps (application/vnd.ms-powerpoint) Geografia .Wody powierzchniowe natomiast mogą mieć temperaturę od nieznacznie poniżej 0°C do ponad 30°C.. Obszar zajęty przez nie w 1994 r. wynosił 830 tys. ha, co stanowi 2,65% ogólnej powierzchni kraju.W celu minimalizacji wpływu zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i grunty stosuje się zabieg oczyszczania ścieków.. wody płynące (rzeki, strumienie) wody stojące (jeziora ,bagna, stawy).Plik wody powierzchniowe i podziemne polski prezentacja.pdf na koncie użytkownika junkiemail1013 • Data dodania: 22 lis 2018Wody powierzchniowe Polski Trzecią, pod względem zajmowanego areału, formę użytków stanowią wody powierzchniowe.. Są silnie zanieczyszczone.. #MałaRetencja.. Proces polega na usuwaniu ze ścieków osadów i substancji rozpuszczonych w wodzie.. Morza i oceany.. Najpłycej - w strefie aeracji - występuje para wodna, wody błonkowe i higroskopijne otaczające ziarna, wody kapilarne wypełniające mikropory oraz wody zawieszone, zalegające na powierzchni ograniczonych przestrzennie warstw skał nieprzepuszczalnych.sposoby z octem, wodą i solą nie działają 2014-01-01 22:39:41; 1 .. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wód i warunków wprowadzania ścieków do wody i do ziemi, a także kolejnymi rozporządzeniami, wyróżniane były trzy klasy czystości wód.Zgodnie z klasyfikacją obowiązującą w PRL klasy czystości cieków i zbiorników miały być wyznaczane w .. Rzeki-są naturalnymi ciekami wody, spływającej pod wpływem grawitacji stale lub okresowo korytami albo łożyskami wyżłobionymi przez własną erozję, .Wody powierzchniowe w Polsce Co to są wody powierzchniowe ?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt