Skutki zanieczyszczenia powietrza prezentacja

Pobierz

wiedza w pigułce.. Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.Zanieczyszczenia powietrza częst maja charakter przemysłowy, każdy z nas na pewno widział fabryczne kominy, z których ulatniają się kłęby szarego dymu.. • Dla środowiska Kwaśne deszcze, powstające w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza, prowadzą doZanieczyszczenie powietrza - prezentacja.. Przedostanie się do powietrza różnych niekorzystnych czynników, na przykład azotanów czy pyłów zawieszonych prowadzi do powstawania wielu zjawisk, które mają wpływ na cały ekosystem i które prowadzą do jego nieodwracalnych zmian.. • smog, • efekt cieplarniany, • dziura ozonowa, • kwaśne deszcze, • zapylenie.. W powietrze ulatniają się toksyczne związki chemiczne takie jak dwutlenek siarki i węglowodory, nierzadko są to również metale ciężkie.Zanieczyszczenie powietrza ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie.. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok.. Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do spożycia.. : w Sudetach, na pograniczu Polski, Czech i Niemiec, na WyżynieŚląskiej.Zanieczyszczenie środowiska stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany np. korozję metali.Skutki zanieczyszczeń powietrza - SMOG Jest zjawiskiem charakterystycznym dla dużych miast..

Temat: Zanieczyszczenie powietrza.

Rokrocznie śmierć z powodu zanieczyszczeń powietrza ponosi 6,5 mln osób (to średnio prawie 18 tys. osób dziennie).Plik Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza prezentacja.ppsx na koncie użytkownika ewa.martin • folder prezentacje • Data dodania: 2 lis 2015Skutki zanieczyszczeń powietrza.. Pojedynczy wybuch wulkanu może wyrzucić do atmosfery wiele ton drobnego popiołu.. Dowiedz się więcej na temat zagrożeń śr.Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym.. Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, ozonu i freonów) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi.Gwałtowny wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza nastąpił w drugiej połowie XX w.. Ich najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.Skutki dziury ozonowej Wzrost promieniowania UV niekorzystnie wpływa także na rośliny.. Przyczyn było wiele, ale do najważniejszych z pewnością należy zaliczyć szybką industrializację, lawinowo wzrastające natężenie ruchu samochodowego i wysoki poziom urbanizacji.Skutki zanieczyszczeń powietrza dla ekosystemu..

Źródła zanieczyszczeń powietrza.

poprzez: kwaśneopady i mgły: powstająw wyniku reakcji tlenku siarki(IV) i tlenkówazotu z parą wodnązawartąw powietrzu, występująnp.. Przyczynia się on między innymi do: •chorób układu oddechowego: astmy, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych, •chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, chorobySkutki zanieczyszczenia powietrza Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze.. Powoduje podrażnienie dróg oddechowych i oczu, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.. W badaniu tym udowodniono również, że nawet krótkotrwała ekspozycja kobiet na zanieczyszczenia powietrza, obniża szansę powodzenia zabiegu in vitro.. Może wywołać astmę oraz jej napady, a także zwiększa zachorowalność na nowotwory.Treści: 1. źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza 2. skutki zanieczyszczenia powietrza a. efekt cieplarniany b. kwaśne deszcze c. dziura ozonowa d. smog 3. ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami Cele operacyjne Uczeń potrafi: 1. wymienia podstawowe źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz skutki zanieczyszczenia powietrza (B); 2. podaje przykłady substancji szkodliwych dla środowiska (B); 3. wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany (B); 4. opisuje, na czym polega .Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza..

Mowa między innymi o skutkach zanieczyszczeń takich jak:Skutki zanieczyszczeń powietrza.

Powłoka ozonowa jest naturalnym filtrem chroniącym organizmy żywe przed .Zanieczyszczenia gazowe Są trzy główne źródła zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery: Rozkład wartości zanieczyszczeń w latach 2002-2004 [Gg] Skutki zanieczyszczeń powietrza Smog Pustynnienie Kwaśne deszcze Dziura ozonowa Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany Koniec!W powietrzu unosi się m.in. sadza, piasek, sól z rozpylonej wody morskiej, zarodniki roślin oraz ziarnka pyłku.. grafonotka grafonotka filmik pani Izy quizuzupełniona do uzupełnienia.. Szkodliwe substancje zmieniają odczyn gleby i wartość użytkową (zmniejszenie plonów) - zakwaszenie lub alkalizacja gleb negatywnie wpływa na stan mikrofauny i mikroflory glebowej - zmniejsza się szybkość rozkładu organicznych szczątek roślinnych i zwierzęcych i tworzenia humusu.Skutki zanieczyszczania wód Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie.. Dziura ozonowa (ciąg dalszy + wykres)‏.. Czyste powietrze to jeden z najbardziej istotnych czynników wpływających na nasze życie..

Cel zajęć: Poznasz źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza oraz dowiesz się jak im zaradzić.

Największe znaczenie mają w tym procesie freony.. Zawarte w wodzie mikroorganizmy chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe.Prawie wszystkie zanieczyszczenia wód1.. by Iza KleinszmidtPrzyrodniczeEcho.. Dziura ozonowa (informacje ogólne + wykres) 3.. Nawet przeloty meteorów zwiększają zanieczyszczenie atmosfery, ponieważ pozostawiają pyły, które opadają na powierzchnię ziemi.Niekorzystny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dziecka jest spowodowany niedojrzałą budową układu oddechowego, może być to powodem ostrej reakcji zapalnej, a także zaostrzenia np. astmy.. Może prowadzić do uszkodzeń wielu gatunków roślin żywieniowych, co z kolei może wpłynąć na zmniejszenie produkcji i pogorszenie jakości żywności.. NaCoBeZU z podstawy programowej:I.. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy "Skutki zanieczyszczeń powietrza".z powodu zanieczyszczeń, to przede wszystkim alergie i choroby układu oddechowego.. 2.Jakie konsekwencje powoduje smog?. Najpoważniejszymi dotychczas odczuwanymi przez ziemskie organizmy żywe skutkami degradacji środowiska są: • Globalne ocieplenie - jest spowodowane przez emisję do atmosfery dużych ilości tzw. gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, ozonu oraz freonów.. • Dla zdrowia człowieka, szczególnie dzieci: bóle głowy, astma, pieczenie i łzawienie oczu, nawracające infekcje, kaszel, alergie.. SMOG Zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych"Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku" Taką definicję podano w Ustawie z dnia 31.01.1980r "O ochronie i kształtowaniu środowiska" (Dz.U.Nr 3, poz. 6).Skutki zanieczyszczenia powietrza Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze.. Podwyższone narażenie na zanieczyszczenia powietrza przekłada się u mężczyzn na większy procent plemników o nieprawidłowej budowie - tak zaobserwowali naukowcy z Łodzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt