Charakterystyka produktu leczniczego tłumacz

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PLAQUENIL 200 mg, tabletki powlekane 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 35 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).Karta pacjenta, wyniki badań, historia choroby, ulotki farmaceutyczne, charakterystyka produktu leczniczego (ChPL).. Argadopin, 100 mg Każda tabletka zawiera 100 mg allopurynolu (Allopurinolum).. Strona główna Pfizer.. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.Produkt leczniczy Saxenda jest wskazany do stosowania wraz z dietą o obniżonej wartości kalorycznej i zwiększonym wysiłkiem fizycznym w celu kontroli masy ciała u dorosłych pacjentów, u których początkowa wartość wskaźnika masy ciała (ang. BMI, Body Mass Index) wynosi: • ≥30 kg/m² (otyłość), lubUlotka & ChPL Comirnaty.. • opracowanie i tłumaczenie druków informacyjnych (charakterystyka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta, oznakowanie opakowań) wraz z oznakowaniem w języku Braille'a • wszelkie inne zagadnienia związane z rejestracją i regulatory affairs, przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej Ad.2.. Rispolept, 1 mg, tabletki powlekane .. Współpracujemy z tłumaczami na całym świecie, wykonując tłumaczenia w najbardziej skomplikowanych parach językowych.Tłumaczenie słowa 'charakterystyka produktu' i wiele innych tłumaczeń na niemiecki - darmowy słownik polsko-niemiecki.Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2..

Do wniosku dołącza się tłumaczenie ulotki na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 100 mg laktozy jednowodnej.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 16 mg dichlorowodorku betahistyny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Ampułka 20 ml zawiera 100 mg urapidylu.. Tłumaczenia w kontekście hasła "charakterystyka produktu leczniczego" z polskiego na angielski od Reverso Context: Dostosowanie dawki trastuzumabu, patrz: charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.Tłumaczenie słowa 'charakterystyka produktu leczniczego' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.Tłumaczenia w kontekście hasła "charakterystyki produktu leczniczego" z polskiego na angielski od Reverso Context: Jeżeli zmiana wymaga modyfikacji charakterystyki produktu leczniczego, oznakowania albo ulotek, modyfikacja ta jest traktowana jako część tej zmiany.Musisz przetłumaczyć "CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO , OZNAKOWANIE" z polskiego i użyć poprawnie w zdaniu?. Rispolept, 1 mg/ml, roztwór doustny .. francuskiego Charakterystyki Produktu Leczniczego Plaquenil, 200 mg, tabletki powlekane zarejestrowanego we Francji.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betahistine dihydrochloride Accord, 16 mg, tabletki 2.. Argadopin, 300 mg, tabletki .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ..

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1Szczegółowe informacje — patrz Charakterystyka produktu leczniczego QUADRAMET.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Orizon, 1 mg/ml, roztwór doustny 2.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu:Pismo URPL z dnia 21.09.2012 r. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Comirnaty.Charakterystyki Produktu Leczniczego z państwa eksportu, Charakterystykę zastępuje się oryginałem ulotki z państwa eksportu.. Oferujemy Państwu wszelkie usługi związane z doradztwem farmaceutycznym, w tym:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Wnioskodawca powinien uprawdopodobnić brak możliwości uzyskania Charakterystyki poprzez złożenie .. Poniżej znajduje się wiele przetłumaczonych przykładowych zdań zawierających tłumaczenia "OBOWIĄZUJĄCA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO" - polskiego-angielski oraz wyszukiwarka tłumaczeń polskiego.Procedura ta ograniczona jest do oceny poszczególnych sekcji charakterystyki produktu leczniczego podlegających zmianie.. Tachyben, 100 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Poniżej znajduje się wiele przetłumaczonych przykładowych zdań zawierających tłumaczenia "CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO , OZNAKOWANIE" - polskiego-angielski oraz wyszukiwarka tłumaczeń polskiego.Tłumaczenia w kontekście hasła "charakterystyka produktu leczniczego" z polskiego na niemiecki od Reverso Context: należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego, patrz charakterystyka produktu leczniczegoTłumaczenia w kontekście hasła "charakterystyka produktu leczniczego" z polskiego na francuski od Reverso Context: z charakterystyką produktu leczniczegoTłumaczenie słowa 'charakterystyka produktu leczniczego' i wiele innych tłumaczeń na niemiecki - darmowy słownik polsko-niemiecki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

Należy jednak zachować szczególną ostrożność i rozważyćWiele przykładów zdań z wyrazem charakterystyka produktu leczniczego.

Tłumaczenie z angielskiego na turecki lub z tureckiego na angielski.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Poniżej znajduje się wiele przetłumaczonych przykładowych zdań zawierających tłumaczenia "CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO RYBAWIRYNY" - polskiego-angielski oraz wyszukiwarka tłumaczeń polskiego.tłumaczenie na język polski Charakterystyki Produktu Leczniczego z państwa eksportu, poświadczone przez tłumacza przysięgłego; W przypadku braku możliwości uzyskania Charakterystyki Produktu Leczniczego z państwa eksportu, Charakterystykę zastępuje się oryginałem ulotki z państwa eksportu.. Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla fosaprepitantu.. 1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg rysperydonu (Risperidonum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg rysperydonu (Risperidonum).. Do wniosku dołącza się tłumaczenie ulotki na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego.. The procedure shall be limited to the assessment of the specific sections of the summary of product characteristics to be varied.karty danych technicznych i charakterystyki produktów, tłumaczenie katalogów produktów medycznych i farmaceutycznych, specyfikacje, analizy, patenty i dokumentacje techniczne, tłumaczenia tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu medycyny, inne specjalistyczne tłumaczenia tekstów związanych z medycyną i techniką medyczną.Musisz przetłumaczyć "CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO RYBAWIRYNY" z polskiego i użyć poprawnie w zdaniu?.

aneks i charakterystyka produktu leczniczego ...Musisz przetłumaczyć "OBOWIĄZUJĄCA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO" z polskiego i użyć poprawnie w zdaniu?

Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt